הפנייה שלך נשלחה!
מקוות שצוות המדרשה יחזור אליך בקרוב

מחזור חדש נפתח אחרי פסח!

בשילוב עם עבודה חקלאית באזור