מחפשת מדרשה?

מקומות

מבחר מדרשות בכל הארץ

מחזור חדש נפתח אחרי פסח!

בשילוב עם עבודה חקלאית באזור