מדרשת טוהר

בואי להעמיק. להתחבר. לאהוב

בכל שבוע
בימי ראשון ושלישי

17:00-21:00

תכנית מלאה * תכנית שילוב * תכנית אלול * שילוב לימודי תואר